Qmediums-Belgische Paranormale Hulplijn

 

Sterrenbeeld Vissen (21 februari – 20 maart)

Vissen AstrologieVissen is het sterrenbeeld van mysticisme, mysterie en het spirituele onbekende. Vissen leven in twee werelden, de echte wereld en de spirituele, of mystieke, wereld, waar ze wat ze ook zien kunnen interpreteren zoals ze zelf willen. Ze doen dit om de realiteit van pijn en lijden te vermijden. Ze hebben extreme emoties en kunnen zich zowel erg vrolijk als erg slecht voelen. Vissen hebben een formidabel intuïtief vermogen. De meeste Vissen zijn meestal betrokken bij iets occults of spiritueel. Vissen kunnen andere mensen erg goed begrijpen omdat ze de mogelijkheid hebben om in de geest van een ander te treden en om de motivaties achter een persoon te achterhalen. Vissen zijn erg vatbaar voor drugsverslaving en neigen vaak een ongezonde levensstijl te volgen, dit komt allemaal door hun eeuwige zoektocht naar henzelf en hun confrontatievrees. Vissen sterrenbeelden rechtvaardigen hun drugsgebruik door te zeggen dat ze hiermee dichter bij hun ‘spirituele kant’ kunnen komen. Als ze eenmaal doorhebben waarom ze drugs gebruiken, zal het eenvoudiger voor hen zijn om te stoppen. Vissen zijn niet zomaar omver te duwen, iets dat wellicht wel zo kan lijken. Het is zelfs zo dat ze persoonlijk zó sterk zijn, dat ze zullen staan voor waar ze in geloven. Ze kunnen tevens erg lui zijn, echter zijn ze alleen lui wanneer ze dingen doen waar ze niets om geven. Vissen is het meest gevoelige sterrenbeeld van allemaal.

Vissen en Vriendschap:
Een Vis sterrenbeeld zal alles doen om een vriend in nood te helpen. Ze zijn extreem gevoelig en loyaal. Ze zullen de problemen van een vriend ten harte nemen en zullen het hen eigen maken. Dit is tevens de zwakke plek van een Vis, echter weten de vrienden van een Vis dat de Vis zich aangetrokken voelt tot mensen met serieuze problemen die ernstig hulp nodig hebben, dit doet hen vaak meer kwaad dan goed. Ook al probeert de Vis de situatie altijd beter te maken, laat ze dit niet doen, omdat ze henzelf en hun identiteit in jouw situatie zullen kwijtraken. Ze hebben een sterke en positieve vriend nodig om zich sterk te houden. Vissen houden van avontuur, nieuwe situaties en sociale evenementen. Een Vis als vriend zal altijd iets nieuws en spannends in gedachten hebben. Een vriendschap met een Vis resulteert altijd in een zeer rijke en langdurige vriendschap.

Vissen en Temperament:
De persoonlijkheid van een Vis is lastig om te beschrijven, het is een zeer mysterieuze en ongrijpbare persoonlijkheid. Vissen worden geschapen door hun omgeving, ze incorporeren hun ervaringen en omgeving in henzelf. Ze hebben een extreem medeleven en voelen de pijn van anderen. Als er iets mis is met de wereld dat hen treft, dan treft dit hun erg zwaar; ze nemen zoiets erg ten harte en zullen extreme gevoelens hebben over het desbetreffende probleem. Wanneer ze vrolijk zijn, dan zijn ze ook extreem vrolijk. Wanneer ze echter verdrietig zijn, dan zijn ze ook extreem depressief.

Vissen en Onafhankelijkheid:
Vissen hebben een dominante partner en rolmodel nodig in hun leven, wanneer ze dit niet hebben, zullen ze zeer snel in een bodemloze put van zelfmedelijden en –ondergang terecht komen. Wanneer sterrenbeeld Vissen onafhankelijk zijn en geïnspireerd worden door de gebeurtenissen in hun levens, zal hun creativiteit naar boven komen; echter hebben Vissen niet de mogelijkheid om lang alleen te zijn voordat ze over hun denkbeeldige wereld met vrolijke mensen en happy endings gaan dromen. Ze hebben andere mensen nodig om henzelf gegrond en op het juiste pad te houden.

Vissen Diep van Binnen:
Vissen hebben een intuïtief en psychisch vermogen, veel meer dan de andere sterrenbeelden. Ze vertrouwen hun gevoelens, wanneer ze dit niet doen, dan leren ze snel dat hun gevoelens meestal correct zijn. De ondergang van een Vis sterrenbeeld is zijn/haar gevoeligheid en zijn/haar onvermogen om een ander persoon af te wijzen. Ze houden niet van afwijzing en proberen anderen op dezelfde manier te behandelen zoals ze zelf behandeld willen worden, ze zullen dus zelden ‘nee’ zeggen uit angst om iemand te kwetsen. Ze zullen andere personen helpen met hun problemen en vinden dit erg fijn om te doen omdat het vrolijk maken van anderen hen vrolijk maakt. Vissen is het sterrenbeeld van zelf-ondergang. De mensen die geboren zijn met dit sterrenbeeld zijn niet gevoelig voor ongeluk of ongelukkige gebeurtenissen, ze krijgen henzelf in zo’n situatie door te hebberig te zijn, te lui te zijn en door de neiging te hebben om slechte partners en vrienden uit te kiezen. Ze willen mensen in hun levens die hun emoties kunnen opschudden omdat ze hiermee hun eigen emotionele stabiliteit kunnen oefenen. Diep van binnen voert de Vis een conflict tussen zijn/haar extreme temperament en zijn/haar tegenstrijdige emoties. Ze proberen henzelf te lokaliseren in de echte wereld terwijl hun spirituele wereld hun vooruitzicht kan bedekken, ze zullen een situatie te proberen ontsnappen of vermijden i.p.v. deze te confronteren. De Vis voert een eeuwige strijd om te leren hoe ze hun krachten en hun verbeelding in een positieve en productieve manier kunnen gebruiken. Tevens verlangen ze naar emotionele stabiliteit door hun emoties niet bloot te stellen aan andere mensen, ze hebben hierbij hulp nodig.

Vissen en Zaken:
Vissen worden geadviseerd om geen leiderschap- of hoge posities te vervullen, ze zijn hier te gevoelig voor en hebben tevens niet de zelfdiscipline of het zelfvertrouwen dat nodig is voor zo’n positie. Ze zijn echter zeer goede schrijvers, acteurs, poëzie-schrijvers en muzikanten. Vissen zijn uitstekend met alles wat betreft het mystieke en het spirituele. Ze zijn extreem creatief en kunnen hun creatieve vaardigheden gebruiken om andere mensen te begrijpen en te inspireren. Helaas kiezen de meeste Vissen voor de makkelijke weg waardoor ze nooit de mate van beroemdheid bereiken die ze zouden kunnen hebben bereikt. Ze zullen moeten stoppen met het twijfelen aan henzelf omdat ze volledig capabel zijn om goede rolmodellen en leiders te zijn. Mensen kijken echt naar hen op.

Positieve Eigenschappen van een Vis:

  • Toegewijd
  • Fantasierijk
  • Accepterend
  • Barmhartig
  • Betrouwbaar

Negatieve Eigenschappen van een Vis:

  • Besluiteloos
  • Overgevoelig
  • Lui
  • Escapist
  • Zelfmedelijden
Real Time Web Analytics