Qmediums-Belgische Paranormale Hulplijn

Online Paragnosten Live

Paragnosten zijn personen, die op een andere manier dan via zintuiglijk waarnemen over (voor hem) onbekende mensen of gebeurtenis iets te weten kan komen. Zo kan hij bijvoorbeeld gedachten, gevoelens, herinneringen, of visualisaties van een persoon opvangen, hoewel dit niet wetenschappelijk is bewezen. Sommige paragnosten treden op als paranormale genezers, zoals een magnetiseur. Een magnetiseur is iemand die door middel van handoplegging energie kan doorgeven. Een paragnost is in de meeste gevallen ook een medium, omdat hij als middel kan worden gebruikt om te communiceren met de geesten van overledenen.

Paragnosten Online Live België Belgisch Qmediums

Het woord paragnost betekent letterlijk vertaald: zintuiglijke waarneming of buitenzintuiglijke waarneming. De termen hooggevoeligheid en helderziend worden ook soms gebruikt. De beste term is hooggevoeligheid, omdat deze alles omvat. Het betekend dat je meer kan zien, horen en ruiken dan een doorsnee mens. Ook kan een hooggevoelig persoon emoties en de uitstraling van levende en levenloze voorwerpen waarnemen. Soms wordt de uitdrukking het zesde zintuig ook wel gebruikt. Deze uitdrukking is erg ongelukkig gekozen, omdat het verondersteld dat de paragnost een extra zintuig heeft.

Een paragnost wordt vaak helderziende genoemd, maar deze benaming klopt om verschillende redenen niet helemaal. Een paragnost is niet alleen herlderziend, maar ook heldervoelend, helderhorend en helderruikend. Het woord helder betekent hier objectief en waarheidsgetrouw. Maar dat is niet altijd mogelijk. Er zijn momenten dat dit wel kan. Dat zijn de korte momenten dat de paragnost zichzelf vergeet en zijn ego voor korte tijd is uitgeschakeld. Over het algemeen lukt dat niet volledig. De persoonlijkheid van de paragnost en zijn lichamelijke en geestelijke toestand op dat moment spelen een grote rol.

Een paragnost is iemand die een gave heeft en dit heeft getraind. Een goede paragnost moet informatie uit het verleden, heden en uit de toekomst kunnen halen. Uit de toekomst informatie halen is het moeilijkst, omdat hier nog geen sporen van zijn. Met de verzamelde informatie is een paragnost in staat inzichten te geven die ondersteunend kunnen zijn in het leven.

 

Bekijk hier welke Paragnosten nu online zijn.


Wat is het verschil tussen een Medium, een Paragnost en een Helderziende?

♦ Een Medium is iemand met een gave die haar of zijn boodschappen vaak doorkrijgt via zijn of haar gids(en). Ook is het zo dat een medium in sommige gevallen “contact” kan maken met een overledene.

♦ Een Helderziende is iemand die beelden door krijgt, of iets hoort (helderhorend), ruikt (helderruikend) of voelt (heldervoelend).

♦ Een Paragnost is iemand met meerdere gaven. Dit kunnen zowel de gaven van een medium zijn als van helderziende.

Real Time Web Analytics